CV

CURRICULUM  VITAE – Dr. Muresan Simona


1.Date personale:

Data naşterii…………………………8 martie 1977

Starea civilă…………………………căsătorită , un copil

Limbi străine cunoscute:

– limba engleză (nivel avansat) : competență  lingvistică Profex –B2 complex

– limba franceză  ( nivel mediu )

– limba italiană ( nivel mediu )

2.Studii:

Studii primare şi gimnaziale :

–  1984 -1992 : Școala Generală cu clasele I-VIII  nr.5, Oneşti , jud.Bacău.

Studii liceale :

  1992-1996 : Liceul teoretic ,,Gr. C. Moisil” , Oneşti , jud.Bacău .

Studii universitare:

–  1996-2002 : Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureș, Facultatea de Medicină

–  1999-2002 : Curs psihopedagogie ,  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic UMF Tg. Mures

Studii postuniversitare :

– 01.10.2007 – 12.10.2011 :  doctorand cu frecvență  – UMF Tg. Mures.

– titlul tezei de doctorat -Diagnosticul clinico-endoscopic al cancerului gastric incipient .

– titlul stiințific de Doctor în domeniul medicinei a  fost  acordat cf. O.M. nr. 6468/07.12.11

– 01. 10. 2014- in prezent:  student masterand Medical Education Programme

University of Liverpool – School of Medical Education

3.Experiența profesională :

3.1. Activitate medicală :

–  01.01.2003 – 31.12.2007 : medic rezident, specialitatea  medicină internă , activitate desfășurată în  Spitalul Clinic Judeţean Mureş (ordin  M.S.F.de confirmare în rezidențiat  nr. 2518 din 24.11.2002)

–  sesiunea octombrie 2007 : am obținut titlul de medic specialist medicină internă , ordin M.S. nr. 2140 /2007 .

– 15.01.2008 – 15.06.2010 : medic rezident, specialitatea  gastroenterologie, activitate desfășurată în  Spitalul Clinic Judeţean Mureş

–  sesiunea octombrie 2010 : am obținut titlul de medic specialist gastroenterologie , ordin M.S. nr. 1535 /2010 .

–  sesiunea mai 2013 : am obţinut titlul de medic primar medicină internă ,ordin M.S.nr.1044/2013.

3.2. Competențe profesionale :

– 01.10.2008 -15.03.2009 : cursurile de perfecționare postuniversitară –Ultrasonografie generală si specială , Centrul integrat de pregătire in ultrasonografie   UMF Iuliu Hatieganu Cluj Napoca. Am obtinut  competența în ultrasonografie in sesiunea mai 2009 , Certificat seria C, nr.022869 , eliberat in 20.07.2009.

– 02.10. 2009 – 06.11.2012 : curs  avansat pentru obținerea  competenței în ecografia musculo-scheletală ,  organizat de Școala de ecografie musculo-articulară SIUMB , Institutul Ortopedic Rizzoli- Bolognia .

– 05.06.2010 – 19.06.2010 – curs pentru obtinerea competenței de ultrasonografie intervențională , Centrul integrat de pregătire în ultrasonografie  UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca .

3.3. Participări la  cursuri postuniversitare şi congrese internaţionale şi naţionale:

 1. Advanced Post-graduate Course in Gastroenterology,Olanda (Zwolle ,Amsterdam), 19 septembrie-1 octombrie 2005
 2. Curs postuniversitar international Oesophageal Cancer Workshop – Timisoara, 31 martie-1aprilie 2006
 3. Actualități în gestionarea pacientului cu sincopă , Tg. Mureș, 23-37 aprilie 2007
 4. 2nd East-West Colorectal Days , october 26th-28th , 2007 , Hajduszoboszlo Hungary
 5. Curs intensiv de perfecționare în transplantul de celule stem hematopietice pentru afecțiuni hematologice maligne , Tg. Mureș, 31 ianuarie-3 februarie 2008
 6. Provocările terapiei optime în hepatita cronică B, București, 5 decembrie
 7. Abordarea pacientului cu patologie digestivă, Tg Mureș, 3-14 martie 2008
 8. 3rd International Pancreatic Days 2009, 23- 25 aprilie 2009 ,Katowice
 9. Workshop Live Endoscopy, curs ESGE, 15-16 oct. 2009, Cluj Napoca
 10. Actualități în gastroenterologie , hepatologie , endoscopie și oncologie digestivă, Cluj , 18 iunie 2009
 11. Norman Barrett Symposium, Dubrovnik, 28.04.2010-02.05.2010
 12. Musculoskeletal Ultrasonography – curs Euroson School,20-21 .05.2010, Sibiu
 13. 13. Bazele ultrasonografiei intervenționale , Centrul integrat de pregătire în ultrasonografie UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca , 05 iunie-19 iunie
 14. Infantile Hip Ultrasonography Course, ISMUS – International Society of Musculoskeletal Ultrasound – 10th Congress ,Cluj Napoca, 22-23 sept. 2010

15.Tratamentul chirurgical al herniilor inghinale și eventrațiilor postoperatorii cu plasă, 25-26 martie 2010  

 1. Health for the football player: prevention, diagnosis, surgery, rehabilitation, 12-13 martie 2011, Bolognia
 2. Marisiensis (2011,2014) , Tg. Mureș
 3. Advances in small parts ultrasonography , curs Euroson School, Tg. Mures, 10 iunie 2011
 4. Kinesiology Taping Therapy , 19-19 iunie 2011 , Tg. Mureș
 5. A 4-a conferință a doctoranzilor și postdoctoranzilor ,Tg. Mureș, 6-8 iulie 2011
 6. Pearls in musculosckeletal ultrasound for soft tissue diseases.Diagnosis and interventional procedures , Euroson , EFSUMB Annual Meetig, 22-24 aprilie 2012, Madrid
 7. Atitudinea chirurgicală în patologia glandei endocrine, Tg. Mureș, 27-30 martie 2012
 8. Actualități în ecografia mamară și a glandelor endocrine, 31 mai 2012, Cluj Napoca
 9. Curs practic –Ecografie cu agenţi de contrast , Tg. Mureş, 13 aprilie 2013, Coordonator – Centru de formare în ultrasonografie Cluj Napoca
 10. Actualități în gastroenterologie 2013 , Tg. Mureș, 22-26 aprilie 2013
 11. Musculo-skeletal Utrasound Course , Euroson , EFSUMB Annual Meetig, 9 oct. 2013, Stuttgart
 12. Comunicarea –începutul îngrijirii paliative, Tg. Mureș, 7-8 aprilie 2014
 13. Clinical Ultrasound Workshop,WFUMB Center of Excellence , Timișoara,15 mai 2014
 14. Zilele Universității de Medicină și Farmacie Tg. Mureș , 9-12 decembrie 2015,

Tg. Mureș                       

 1. Congresul national de medicina interna ( 2004, 2005)
 2. Conferința Națională a Societății Naționale a Societății Române de Ultrasonografie

în medicină și biologie (2010, 2011, 2012, 2014)

 1. Congres Național de gastroenterologie , Hepatologie și Endoscopie digestivă

(2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009)

 1. Conferința /Congresul național de chirurgie ( 2008, 2011)
 2. Conferința națională de fiziologie ( 2006, 2011)

35.Congresul Societății Române de Anatomie ( 2009, 2012, 2015 )

 1. Activitate didactică :

–  februarie 2005 – februarie 2008 : am deținut funcția de preparator , Disciplina Fiziologie , UMF Tg.Mureş .

–  din februarie 2008 – octombrie 2012 : am deținut funcția de asistent universitar , Disciplina Fiziologie , UMF Tg.Mureş .

– octombrie 2012 – în prezent : şef de lucrări , Disciplina Fiziologie , UMF Tg.Mureş

 1. Activitate științifică:

5.1. Cărți științifice publicate

 1. Simona Muresan, K. Orban : Human Physiology- Blood and Respiratory System , ISBN-978-973-179-116-9, University Press, 2009 ;
 2. Albu S., Dobreanu D., Metz Iulia, Simona Mureșan , Orban-Kis K, Perian M., Scridon Alina, Szilagyi T. : Fiziologie Umană : Aparatul cardiovascular . Îndreptar de lucrări practice , ISBN-978-973-169-142-8 ,University Press, 2010 ;
 3. 3. Bara T.,Kolcsar M., Bancu Ș., Nicolescu C., Simona Mureșan , Mureșan Mircea : Atitudinea chirurgicală în patologia glandei tiroide , ISBN -978-973-169-184-8 ,University Press, 2012.
 4. Mureşan Mircea, Brînzaniuc Klara, Moraru Liviu,Mureşan Simona, Functional Anatomy of the Abdominal Cavity , ISBN978-973-169-280-7, University Press, 2014 ;
 5. membră a colectivului de traducători pentru cartea : ANTOMIE şi FIZIOLOGIE UMANĂ pentru admiterea la facultăţile de medicină,ISBN:978-973-169-277-7,University Press, 2014.

 

5.2. Număr articole publicate  :

–  4 publicații (lucrări științifice publicate in extenso) în reviste internaționale

– 18 publicații (lucrări  științifice publicate in extenso) în reviste naționale

– 31 lucrări susținute la conferințe/simpozioane științifice/manifestări artistice și/sau publicate în volumele de rezumate ale acestor manifestări

– 8 lucrări publicate în rezumat în reviste internaționale

– 23 lucrări publicate în rezumat în reviste naționale

5.3. Participări în calitate de lector la manifestări științifice:

– lector la manifestarea intitulată – Managementul îngrijirilor acordate pacienților cu hemoragii digestive , organizată de Ordinul Asistenților Medicali si Moașelor din Romania , Tg. Mures, 18-19 mai 2008,

– lector la cursul postuniversitar organizat în aprilie 2012 de către  Clinica Chirurgie II, UMF Tg. Mureș, Conf. Dr. Bara Tivadar , intitulat : Atitudinea chirurgicală în patologia glandei tiroide, aprilie 2012 .

– lector la cursul postuniversitar intitulat : Tulburări de deglutiție : etiologie, evaluare, tratament  organizat de către Clinica Neurologie ,UMF Tg. Mureș, Conf. Dr. Bălașa Rodica, 11-12 august 2014.

– lector la manifestarea intitulată I-liver – work-shop  dedicat studenţilor Facultăţii de Medicină – aprilie 2015.

 1. Alte realizări:

– membră în societăţi ştiinţifice:

– Societatea Română de gastroenterologie şi hepatologie, din 2008.

– Societatea Română de Fiziologie, din 2005.

– Societatea Română de Ultrasonografie, din 2009.

– European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology

– World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (2012)

 

Endoscopie digestivăEndoscopie digestivă

Endoscopie digestiva

EcografieEcografie

Ecografie

Chirurgie laparoscopicaChirurgie laparoscopica

Chirurgie laparoscopica

Chirurgie generalaChirurgie generala

Chirurgie generala