Gastroenteroanastomoze

G  astroenteroanastomoza (GEA) este intervenția chirurgicală prin care se realizează o comunicare directă între stomac și prima ansă jejunală.

Obiective

Gastroenteroanastomoza face parte dintre derivațiile digestive interne și poate fi realizată ca operație de sine stătătoare sau ca unul din timpii unei intervenții mai complexe. Gastrojejunostomia ideală trebuie să fie situată cât mai decliv pe stomac pentru a asigura un drenaj eficient, iar ansa jejunală aferentă trebuie sa fie suficient de scurtă pentru a preveni refluxul si vărsăturile în perioada postoperatorie. Obiectivul principal este realizarea unei comunicări directe imediate între punctul cel mai decliv al stomac și prima ansă jejunală, realizând prin acest scurtcircuit gastrojejunal evacuarea stomacului. Dispoziția anatomică a regiunii gastrojejunale orientează tehnica de realizare a anastomozei

Principii
  • se utilizeaza cea mai scurtă cale de apropiere dintre două segmente digestive;
  • anastomoza trebuie sa aibă o lungime de 6-8 cm;
  • gura de anastomoză va fi situată cât mai aproape de pilor, în porțiunea declivă a stomacului și pe jejun cât mai aproape de unghiul duodeno-jejunal;
  • este preferabilă plasarea anastomozei pe fața posterioară a stomacului;
  • pentru leziunile maligne inoperabile, anastomoza se practică la 6-7 cm deasupra procesului tumoral;
  • anastomoza poate fi orientată izoperistaltic sau anizoperistaltic, iar directia gurii de anastomoză poate fi orizontală, oblică sau verticală
Indicațiile include
  • cancerul porțiunii distale a stomacului, fie ca intervenție paleativă pentru leziuni inextirpabile, fie ca prim timp în pregătirea unei intervenții ulterioare mai complexe;
  • cancere duodenale stenozante, primare sau secundare, extinse la organele vecine;
  • patologia unghiului duodeno-jejunal prin tumori nerezecabile.

Gastroenteroanastomoza fără vagotomie este indicată doar în cazuri selecționate, cu normo- sau hipoaciditate gastrică. Se poate practica în ulcerul duodenal cronic obstructiv, drenajul paleativ în obstrucția gastrică asociată cu neoplasm pancreatic, carcinom antral distal, metastaze în regiunea antrală sau pilorică. Dacă anastomoza se practică pentru o leziune malignă este important ca nivelul gastric sa fie ales atent pentru a permite un drenaj eficient și că anastomoza să fie plasată precolic pentru a preveni apariția nodulilor metastatici de-a lungul mezocolonului transvers, care ar putea obstrua ansele jejunale.

Endoscopie digestivăEndoscopie digestivă

Endoscopie digestiva

EcografieEcografie

Ecografie

Chirurgie laparoscopicaChirurgie laparoscopica

Chirurgie laparoscopica

Chirurgie generalaChirurgie generala

Chirurgie generala